« जेजुरी पर्यावरण

manjrya

मांजर्या ( common cat snake ) रंग – फिकट तपकिरी, शरीरावर तपकिरी नागमोडी खुणा / लांबी – २ ते ४ फुट / अन्न – पाल,पक्षी, उंदीर वैशिष्टे – निम विषारी , झाडावर राहणारा, डोक्यावर इंग्रजी Y आकाराची खुण

Bookmark the permalink.

Comments are closed.