« जेजुरी पर्यावरण

gavtya

गवत्या ( green keelback / grass snake ) रंग – निस्तेज हिरवा, माने जवळ कधी पांढरे ठिपके अंगावर काळे आडवे पट्टे लांबी – १ ते ३ फुट / अन्न – बेडूक, पाली, / प्रजनन – मार्च – जून वैशिष्टे – बिन विषारी, शांत स्वभाव,

Bookmark the permalink.

Comments are closed.