« जेजुरी पर्यावरण

vala

वाळा ( worm snake ) रंग – तपकिरी लालसर, गांडूळ प्रमाणे दिसतो, / लांबी – १ ते २ फुट / अन्न – मुंग्या, वाळवी, कीटकांची अंडी वैशिष्टे – बिन विषारी, जमिनी खाली वास्तव्य, डोळे लहान

Bookmark the permalink.

Comments are closed.