« जेजुरी पर्यावरण

nag

नाग (spectacled cobra ) रंग – गव्हाणी, राखाडी काळसर, तपकिरी पिवळसर / लांबी – ३ ते ५.५ फुट / अन्न – साप, उंदीर, बेडूक, पाली, कोंबडीची अंडी व पिले प्रजनन – मे – जून / वैशिष्टे – विषारी , फणा काढतो , हिस हिस आवाज करतो

Bookmark the permalink.

Comments are closed.